Privacy verklaring

Topburo bvba, Gentsesteenweg 192-194, 9800 Deinze - kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van topburo bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan topburo bvba verstrekt. Topburo bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM TOPBURO BVBA GEGEVENS NODIG HEEFT

Topburo bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om een door U aangevraagde catalogus te kunnen bezorgen.
Daarnaast kan topburo bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG EN WAAR TOPBURO BVBA GEGEVENS BEWAART

Topburo bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

Topburo bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website van topburo bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Topburo bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@topburo.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Topburo bvba zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Topburo bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van topburo bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door topburo bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uw bedrijf op via:

info@topburo.be
topburo bvba
Gentsesteenweg 192-194
9800 Deinze
09 224 09 69

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).